BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Izstāde Latvijas Fotogrāfijas muzeja stendā – Strenču foto darbnīca

Latvijas Fotogrāfijas muzeja stendā būs skatāmas fotogrāfijas no 20. gadsimta 20. - 50. gadu Strenčiem, atveidojot toreiz ierastus darba procesus.

Fotogrāfijas uzņemtas laika posmā no 1920-tajiem līdz 1950-tajiem gadiem Dāvja Spundes (1878 – 1960) foto darbnīcā Strenčos. Tobrīd vieglāki un smagāki darbi tika darīti pašu rokām – akmeņi tika velti, celmi – izcelti, koki – pludināti pa Gauju. Fotogrāfijās redzami ielu bruģētāji, skursteņslauķi, mērnieki un tiltu būvētāji, kā arī no koka taisītās ķerras, ar kurināmo darbināmi spēka rati un citi darba rīki, kuri mūsdienās vairs netiek izmantoti.

Strenču foto darbnīca dokumentēja Strenču un apkārtējo pagastu notikumus.
Galvenokārt tie ir portreti, kas uzņemti salonā, arī dažādi darba procesi un kāzas, bēres, sporta notikumi, slimnīcas ikdiena u.c. Dāvja Spundes fotodarbnīcā strādājis arī dzejnieks Jānis Ziemeļnieks (Jānis Krauklis) un viņa brālis Konrāds ar māsu Paulīni.
Dāvis Spunde bijis 1906. gadā dibinātās Latviešu Fotogrāfiskās biedrības biedrs. Paralēli darbam foto darbnīcā, viņš strādājis arī par Strenču fotokorespondentu žurnālam „Atpūta”. 20. gadsimta 30. gados darbnīcas vadīšanu pārņēma D. Spundes kādreizējais māceklis Konrāds Krauklis.
Vērtīgā kolekcija, kurā ir gandrīz 11 000 stikla plašu, iegūta 2004. gadā ar Kultūras ministrijas un nekustamo īpašumu kompānijas „Latio” atbalstu.

Vairāk:
www.fotomuzejs.lv
Top